Electrochemistry

Elektrochemie is een hoeksteen van klassieke analytische technieken die een grote verscheidenheid aan inzichten kan bieden in verschillende chemische processen. De essentiële metingen zoals pH, geleidbaarheid, redox-potentiaal, opgeloste zuurstof en automatische titratoren, vormen samen de basis voor elk type analytisch laboratorium met waterachtige stalen en oplossingen.

Bekijk productcategorieën

pH-metingen

pH, historisch aangeduid als de potentiaal van waterstof, geeft de zuurgraad of alkaliteit van een oplossing weer. Nauwkeurige pH-metingen zijn cruciaal voor een groot aantal toepassingen, van biologisch onderzoek tot industriële processen.

Meer informatie

Geleidbaarheid

Geleidbaarheidsmetingen geven inzicht in het vermogen van een oplossing om elektrische stroom te geleiden. Deze parameter is onmisbaar voor het beoordelen van de concentratie van ionen in een oplossing en geeft inzicht in de samenstelling en zuiverheid van diverse monsters. 

Meer informatie

Redoxpotentiaal

Redoxreacties spelen een centrale rol in veel chemische en biologische processen. Het begrijpen en beheersen van redoxpotentiaal is belangrijk voor het optimaliseren van omstandigheden in afvalwaters, oppervlaktewaters of zelfs zwembaden.

Meer informatie

Automatische titrators

Titraties zijn een fundamentele analysetechniek die wordt gebruikt om de concentratie van een stof in een oplossing te bepalen door deze te laten reageren met een bekend reagens met een bekende concentratie. De reactie verloopt totdat een eindpunt wordt bereikt, wat aangeeft dat de reactanten stoichiometrisch gelijkwaardig zijn. 

Meer informatie

Our Electrochemistry product categories