Freeze drying

Een revolutie in laboratorium vriesdrogen: Ontdek Martin Christ Vriesdrogers

Vriesdrogen is de meest productvriendelijke droogmethode van allemaal. Het onderliggende fysische fenomeen van sublimatie betekent een directe overgang van de vaste naar de gasvormige toestand, waarbij de vloeibare aggregatietoestand wordt omzeild. Het bevroren product wordt dus onder vacuüm gedroogd zonder te ontdooien.

Martin Christ Freeze Dryers is een wereldleider in de ontwikkeling en productie van vriesdrogers (vriesdrogers) met meer dan 75 jaar ervaring.
Onze productportfolio omvat vriesdrooginstallaties voor laboratoria, proefsystemenen productiesystemenevenals vacuümconcentrators voor een extreem breed scala aan toepassingen en procesvereisten.

Our Freeze drying product categories

Wat is vriesdrogen / vriesdrogen?

Vriesdrogen (=sublimatie) is het drogen van bevroren materiaal (meestal stoffen op waterbasis) onder vacuüm zonder door de vloeibare toestand te gaan. Het onderliggende fysische fenomeen van sublimatie betekent een directe overgang van de vaste naar de damptoestand, waarbij de vloeibare aggregatietoestand wordt omzeild. Het bevroren product wordt dus onder vacuüm gedroogd zonder te ontdooien.

Vacuümconcentrators gebruiken de combinatie van warmte, vacuüm en centrifugale kracht om vloeibare monsters te verdampen. Het proces wordt gebruikt voor verdamping, droging, zuivering en vooral snelle concentratie. Het principe maakt gebruik van het feit dat het monster kookt bij kamertemperatuur en een druk van een paar hPa zonder bevroren te zijn. Het monster wordt echter niet thermisch belast onder vacuüm.

Wat zijn de voordelen van vriesdrogen ten opzichte van andere prepareer- of droogmethoden voor monsters?

Vriesdrogen is de 'zachtste' en daarna t de meest productvriendelijke droogmethode van allemaal methode om stoffen en materialen te conserveren.
Vriesdrogen is de meest zachte droogtechniek die beschikbaar is; geneesmiddelen zijn vaak thermogevoelig en kunnen over langere perioden reageren met water (hydrolyse).
Er is geen degradatie of modificatie van de moleculen, en dus geen verlies van biologische activiteit.
Het product kan gemakkelijk worden opgeslagen, waardoor reconstitutie binnen enkele seconden mogelijk is.


Vriesdrogen en vacuümconcentratie (RVC) onder de knie krijgen: Grondbeginselen

Vacuümconcentratie en vriesdrogen zijn verwante methoden die worden gebruikt voor het voorzichtig drogen of conserveren van thermisch gevoelige materialen. Hierbij worden vaak waterige media verwijderd. Zoals te zien is in het toestandsdiagram van water, dat ook als voorbeeld kan dienen voor andere oplosmiddelen, vindt boven een bepaalde procesdruk (in dit geval 6,1 hPa voor H2O) droging plaats vanuit de vloeibare fase. Bij drukken onder dit niveau daalt de watertemperatuur tot onder 0 °C.

Drogen gebeurt direct - zonder de vloeibare fase te doorlopen - vanuit de ijstoestand. Het tripelpunt (hier H2O: p=6,1 hPa, T=0 °C) vertegenwoordigt tot op zekere hoogte de grenstoestand tussen vacuümconcentratie (drogen) en vriesdrogen. Men ziet het gelijktijdige voorkomen van ijs, water en stoom in de ontvanger. De volgende tabel bevat essentiële kenmerken van beide processen.

Vraag het onze expertsVergelijking: Vacuümconcentratie vs. Vriesdroogparameters


Criterium
Vacuümconcentratie
Vriesdrogen
Temperatuurbereik verdamping (zacht proces?)
-5 °C tot + 20 °C
-60 °C tot 0 °C
Stoffen
Meestal opgelost; het residu is een poeder of een kristallijne stof
Vaste stoffen (waaronder keramiek, vlees, archeologische voorwerpen, botten, planten en boeken)
Oplosmiddelen
Diverse soorten oplosmiddelen (sommige exotisch)
Waterige oplossingen, alleen kleine hoeveelheden of speciale oplosmiddelen
Gehalte aan water/oplosmiddel
Ca. 5% uiteindelijke inhoud
Laag restvocht mogelijk (< 1%)
Procestijd
Minuten tot uren 0,5 - 3 dagen
0,5 - 3 dagen; in sommige gevallen meerdere weken