Cellulaire analyse

Verbeter research dankzij uitgebreide analyses voor celgezondheid

Cellen zijn afzonderlijke eenheden met biologische functies en zijn de basis van veel onderzoeken om biochemische en fysische basisprocessen te achterhalen en doorgronden. Het begrijpen, voorspellen en beïnvloeden van factoren m.b.t. celgezondheid, celproliferatie, biologische functies en celdood zijn essentieel voor onderzoeksprocessen. Om aan deze behoeften te voldoen, biedt Analis oplossingen voor celanalyse die bijvoorbeeld  de geautomatiseerde telling en analyse van de levensvatbaarheid van cellen mogelijk maken, maar ook: analyse van metabolieten in celkweekmedia van zoogdieren, beoordeling van belangrijke teelten voor anaerobe microben, analyse door flowcytometrie, cellen sorteren, automatisering van pipetteerbewerkingen, aseptische behandeling, wassen en oogsten van cellen, enz.

Onze productgroepen in Cellulaire analyse