Cell health

Onderzoek verbeteren met uitgebreide oplossingen voor celgezondheidsanalyse

Cellen zijn afzonderlijke eenheden van biologische functies en hebben aanleiding gegeven tot een groot aantal onderzoeken om veel fundamentele biochemische en fysieke processen in het leven te identificeren en te begrijpen. Het begrijpen, voorspellen en beïnvloeden van factoren met betrekking tot celgezondheid, celproliferatie, biologische functies en celdood zijn essentieel voor onderzoeksprocessen. Om aan deze behoeften te voldoen, biedt Analis een reeks oplossingen voor celanalyse die bijvoorbeeld het volgende mogelijk maken geautomatiseerde telling en analyse van de levensvatbaarheid van cellenmaar ook: analyse van metabolieten in celkweekmedia van zoogdieren, beoordeling van belangrijke teelten voor anaerobe microben, analyse door flowcytometrie, cellen sorteren, automatisering van pipetteerbewerkingenaseptische behandeling, wassen en oogsten van cellen, enz.

Our Cell health product categories