Water purification

Wat is een laboratoriumwatersysteem?

Voor de meeste toepassingen in een laboratoriumomgeving is de kwaliteit van kraanwater niet voldoende. Denk aan de aanwezigheid van hoge concentraties ionen, organische materialen, deeltjes (colloïden) en micro-organismen. Al deze verontreinigingen kunnen de resultaten van je analyses in het lab beïnvloeden. Een labowatersysteem is een systeem dat water zuivert tot de gewenste kwaliteit voor jouw toepassing door verschillende zuiveringstechnieken te combineren.
Voor laboratoriumtoepassingen
3 verschillende watertypes worden gedefinieerd op basis van hun zuiverheid: type I, type II en type III.

Bekijk producten


watertype tabel ionen organisch deeltjes bacteriën rephiel

type 3 waterzuivering rephile
Water van type 3 wordt ook wel omgekeerde osmose (RO) water of water van laboratoriumkwaliteit genoemd. Het wordt gemaakt van leidingwater door 2 belangrijke zuiveringstechnieken toe te passen: voorfiltratie en omgekeerde osmose. Tijdens de voorfiltratie vangen de deeltjesfilters alle deeltjes op die een grotere afmeting hebben dan de poriën. Soms worden ook actieve koolfilters gebruikt in de voorfiltratie. Deze filters vangen voornamelijk organische materialen uit het water door een proces dat adsorptie wordt genoemd. Het belangrijkste onderdeel van RO-systemen is natuurlijk het omgekeerde osmose (RO) membraan. In dit onderdeel wordt het water tegen de osmotische druk in door een semi-permeabel membraan gepompt. Deze stap verwijdert een groot deel van de verontreinigingen via het afvalwater: ionen, bacteriën, colloïden, organisch materiaal, pyrogenen...

Typische toepassingen voor water van type III zijn het handmatig spoelen van glaswerk, het naspoelen van laboratoriumafwasmachines, het vullen van waterbaden, klimaatkamers, autoclaven,...

type 2 waterzuivering rephile
Water van type II wordt ook wel EDI-water, zuiver water of water van analytische kwaliteit genoemd. De eerste stappen zijn in de meeste gevallen hetzelfde als voor type III water. Dit betekent dat combo-instrumenten die zowel type III als type II uit tabwater produceren eenvoudig te produceren zijn. Om water van type III water te zuiveren tot type II waterkwaliteit, worden in de meeste gevallen 2 extra zuiveringsstappen toegepast: elektrodeïonisatie en UV-bestraling. De elektrodeïonisatiemodule (EDI) is opgebouwd als een harskolom met een positieve elektrode, een negatieve elektrode en meerdere semi-permeabele membranen. Het verwijdert een zeer groot deel van de reeds gereduceerde ionenconcentratie. De UV-lamp bestraalt het water vervolgens met licht met een golflengte van 254 nm. UV-licht met deze golflengte is zeer efficiënt tegen DNA. Het UV-licht zal daarom alle micro-organismen doden en het water steriel maken.

Typische toepassingen voor water van type II zijn: buffers, pH-oplossingen, kweekmedia, klinische analyzers...

type 1 waterzuivering rephile 
Water van type I wordt ook ultrapuur water of reagenswater genoemd. Het kan geproduceerd worden door een aantal extra filtratietechnieken toe te voegen aan de technieken die gebruikt worden voor type II water, maar het kan ook direct geproduceerd worden uit type III water. In de praktijk wordt type I water voor de meeste toepassingen direct geproduceerd uit type III water/RO water. Om water van type I te produceren uit water van type II of III, zijn 3 extra zuiveringsstappen nodig: een dubbele UV-lamp, een ionenuitwisselingskolom en een koolstoffilter. De UV-lamp straalt UV-licht uit met 2 golflengten: 254 nm en 185 nm. Het UV-licht met golflengte 254 nm doodt verder alle micro-organismen en het UV-licht met golflengte 185 nm oxideert organisch materiaal zonder het te verwijderen. In de ionenuitwisselingskolom wordt de ionenconcentratie verder verlaagd. Deze kolom is opgebouwd uit anionenwisselaarhars en kationenwisselaarhars. In de laatste stap wordt het geoxideerde organische materiaal verwijderd door het actieve koolfilter.


Typische toepassingen voor water van type I zijn: HPLC, GC, AA, ICP-MS, bufferoplossingen, kweekmedia voor humane en dierlijke celkweek, reagentia voor moleculaire biologie...

Welke oplossingen biedt Analis?

Analis is distributeur van Rephile waterzuiveringssystemen in België en Nederland.
Vraag het onze experts 

nuzar waterzuiveringssysteem rephile

Beste oplossing voor totale eigendomskosten

Nuzar waterzuiveringssystemen

Genie waterzuiveringssysteem rephile

Beste oplossing voor flexibiliteit en gebruikerscomfort

Genie waterzuiveringssystemen

Super genie waterzuiveringssysteem rephile

Grote productie-eenheden
(tot 500l/u):

Supergenieke waterzuiveringssystemen