Privacybeleid

In een poging om sterke en duurzame relaties op te bouwen met onze partners, gebaseerd op vertrouwen en wederzijds belang, hecht Analis veel belang aan duidelijkheid en transparantie. In lijn met deze filosofie en onze bedrijfswaarden is de bescherming van je persoonsgegevens belangrijk voor ons en hebben we deze Policy opgesteld om je te informeren over hoe we je persoonsgegevens gebruiken en beschermen.
Door akkoord te gaan met dit Beleid stemt u in met het verzamelen, verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens door ons, zoals beschreven in dit Beleid, en, indien van toepassing, met de overdracht ervan aan andere onderaannemers die voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming om de goede uitvoering van contracten te garanderen.

Door akkoord te gaan met dit Beleid stemt u ook in met het ontvangen van zakelijke informatie die nuttig voor u kan zijn (aanbiedingen, netwerkevenementen, nieuwsbrieven en algemene informatie over de sector). Indien niet, aarzel dan niet om onze GDPR Project Manager te verwittigen op gdpr@analis.be.

Wie zijn wij?
Analis sa is een Belgisch bedrijf gevestigd in Namen en met hoofdkantoren in Gent en Nederland. We zijn gespecialiseerd in distributie, onderhoud en wetenschappelijke en technologische ondersteuning op het gebied van laboratoriuminstrumenten. Dankzij de exclusieve partnerships die Analis heeft afgesloten met grote merken, hebben we al bijna 100 jaar een sleutelpositie op de Benelux-markt.

Welke gegevens verzamelen we en met welk doel?
Afhankelijk van onze relatie met jou kunnen we verschillende soorten gegevens verzamelen en verwerken.

Gegevens over prospects of klanten:
Om onze prospects/klanten te beheren in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving, gebruiken wij voornamelijk uw persoonlijke gegevens (zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen, titel, functie, adres van uw bedrijf) om te reageren op uw verzoeken, om u wetenschappelijke publicaties toe te sturen, informatie over onze producten, onze merken en onze verkoopcampagnes en om een soepel verloop van contracten te garanderen.

In het kader van de afgesloten contracten zijn wij verantwoordelijk voor de bescherming van de aan ons verstrekte persoonlijke gegevens en verbinden wij ons ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken te beschermen. Dit omvat ook maatregelen om onze medewerkers en eventuele onderaannemers die betrokken zijn bij de verwerking van deze gegevens te informeren over hun plichten op het gebied van vertrouwelijkheid en veiligheid.

Wij gebruiken uw gegevens ook om uw digitale ervaring op onze supports te verbeteren, om inzicht te krijgen in uw interesse in onze supports en content, om uw account online te beheren, om uw deelname aan onze seminars te valideren of om u te beschermen tegen mogelijke frauduleuze handelingen.

Gegevens met betrekking tot leveranciers:
In het kader van onze samenwerking met onze leveranciers verzamelen wij de gegevens van onze contactpersonen binnen uw organisatie, zoals namen, functies, telefoonnummers en e-mailadressen. We verzamelen, verwerken en bewaren ook alle andere gegevens die essentieel zijn voor de effectieve vertegenwoordiging van uw merken en producten in het kader van de goede uitvoering van het contract.

Gegevens met betrekking tot websitegebruikers:
Wanneer u gebruik maakt van onze supports (e-mails, formulieren, enz.), onze website (abonnement op de nieuwsbrief) of onze sociale netwerken, stemt u in met het verzamelen van beschikbare gegevens via cookies waarmee we u nuttige informatie kunnen sturen over onze producten en diensten, evenals enquêtes die we gebruiken voor wetenschappelijke en statistische doeleinden om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren.

Deze gegevens omvatten in het bijzonder:

  • Gegevens zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, geslacht, taal, telefoonnummer, postadres, uw interesse in bepaalde producten en diensten die u verstrekt door formulieren in te vullen, online inhoud te downloaden, u te abonneren op online diensten of ons correspondentie, e-mails of een verzoek om producten/diensten te sturen,
  • Uw aankoopgeschiedenis (op e-commerce-ondersteuning),
  • Een speciaal verzoek dat je ons kunt sturen,
  • Je foto's of video's die je wilt delen met toestemming van de personen die erop staan.

A cookie is een stukje code dat is opgeslagen op de harde schijf van je computer. Cookies worden door bijna alle websites gebruikt en zijn niet schadelijk voor je systeem. Wij gebruiken koekjes om uw activiteiten te volgen, zodat we u de meest relevante informatie kunnen bieden op basis van uw interesses wanneer u onze website bezoekt of e-mails verzendt. We kunnen de informatie in de koekjes om ervoor te zorgen dat we u oplossingen tonen die zijn afgestemd op uw behoeften. We kunnen ook gebruikmaken van koekjes om het verkeer op onze site te analyseren om de informatie te verbeteren.

Het is aan u om in uw browserinstellingen te bepalen of u deze accepteert of niet.

Gegevens met betrekking tot sollicitanten:
Tijdens de werving verzamelen, verwerken en bewaren we de gegevens die we nodig hebben, of we deze nu rechtstreeks van de sollicitant of via onze wervingspartners hebben ontvangen. Dit omvat gegevens zoals de naam, contactgegevens, opleidingsachtergrond, carrière, adres, telefoonnummer, e-mailadres voor het geval we contact met u moeten opnemen en alle andere informatie die nodig is (bijv. kopie van het diploma).

Door ons informatie over uzelf te sturen in verband met een sollicitatie, deelname aan onze seminars of een ander verzoek van u voor onze producten of gerelateerde diensten, gaat u akkoord met dit beleid.

Hoe uw persoonlijke gegevens wijzigen?
Het staat u te allen tijde vrij om ons te vragen naar de informatie die we over u hebben. Als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u ons ook vragen om ze te corrigeren, aan te vullen of te verduidelijken.
U kunt er ook bezwaar tegen maken dat uw gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.

Tot slot kunt u ons vragen om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben te verwijderen. In dit geval is het mogelijk, afhankelijk van het type persoonsgegevens en de redenen voor de verwerking ervan, dat we onze contractuele verplichtingen niet kunnen nakomen of, in extreme gevallen, onze relatie met u niet kunnen voortzetten. Houd er rekening mee dat we, indien wettelijk vereist, uw gegevens kunnen bewaren voor archiefdoeleinden.

Als u misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens vermoedt, breng dan onmiddellijk onze GDPR-projectmanager op de hoogte via gdpr@analis.be om de zaak snel te verhelpen.

Met wie delen we je persoonsgegevens?
We kunnen je persoonsgegevens doorgeven aan medewerkers van Analis of dienstverleners, leveranciers en/of zakenpartners die voldoen aan de GDPR voor de hierboven vermelde doeleinden, en alleen voor zover dit nodig is voor de goede uitvoering van taken die contractueel aan hen zijn toegewezen. Het is mogelijk dat deze personen rechtstreeks contact met je moeten opnemen aan de hand van de contactgegevens die je hebt verstrekt.


Hoe wordt de veiligheid van je gegevens gewaarborgd? Waar worden ze opgeslagen en hoe lang?
Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in onze databases (beveiligde toegang en voorbehouden aan bepaalde functies) of in die van onze dienstverleners (zolang zij zich ertoe verbinden de GDPR na te leven) en alleen gedurende de tijd die nodig is om de verwerking uit te voeren voor het beoogde doel.

Verder willen we je verzekeren dat de communicatie van persoonlijke gegevens naar onze onderaannemers (sociaal secretariaat bijvoorbeeld) gecodeerd is, dat onze servers en ons VPN (virtueel privénetwerk) beveiligd zijn (SSL-beveiligingsprotocol, een wijdverbreid beveiligingsprotocol dat een beveiligd kanaal creëert tussen twee machines die communiceren over het internet of een intern netwerk) en dat de toegang tot gearchiveerde gegevens strikt geregeld is.

We verbinden ons ertoe alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonlijke gegevens die we bewaren te beschermen. Dit omvat ook maatregelen om vermoedelijke gegevensschendingen aan te pakken.Versie 12/04/2023 - We kunnen te allen tijde genoodzaakt zijn wijzigingen aan te brengen in dit Vertrouwelijkheidsbeleid.
Als u zich wilt afmelden voor deze lijst  KLIK HIER