Spectrometrie

Een spectrometer is een instrument dat ontworpen is om de variatie van een fysische eigenschap te meten binnen een specifiek bereik, algemeen bekend als een spectrum. Dit kan zich manifesteren als een massa/ladingsverhoudingsspectrum in een massaspectrometer, fluctuaties in nucleaire resonantiefrequenties in een kernspinresonantiespectrometer (NMR) of veranderingen in de absorptie en emissie van licht met betrekking tot de golflengte in een optische spectrometer. Massaspectrometers, NMR spectrometers en optische spectrometers zijn de drie meest voorkomende types in onderzoekslaboratoria wereldwijd.

In essentie meet een spectrometer de golflengte en frequentie van licht, waardoor de identificatie en analyse van atomen in een geplaatst monster wordt vergemakkelijkt. In zijn meest basale vorm functioneert een spectrometer als een verfijnde vorm van diffractie, die lijkt op de manier waarop licht zich gedraagt bij interactie met de microscopische putjes op een dvd of compactdisk.

Het proces houdt in dat licht van een verwarmde bron door een diffractierooster (vergelijkbaar met een kunstmatige Fraunhoferlijn) op een spiegel wordt gericht. Aangezien het uitgezonden licht van de bron een specifieke atomaire samenstelling heeft, verspreidt de combinatie van diffractie en reflectie de golflengte, waardoor het detecteerbaar en kwantificeerbaar wordt.

Our Spectrometry product categories