Calorimetry

Bomcalorimetrie is een cruciale test voor calorische metingen


Vraag een demo aan

Calorimetrie omvat verschillende toepassingen, waaronder steenkool, stookolie, benzine, brandbaar afval, voedsel, bouwmaterialen, explosieven en meer. Hierbij wordt de verbrandingswarmte gemeten door de warmte van een monster te vergelijken met die van een standaardmateriaal. Bij deze test wordt een monster verbrand in een zuurstofrijke omgeving onder hoge druk in een metalen drukvat. De vrijkomende energie wordt geabsorbeerd en temperatuurveranderingen worden geregistreerd.
Elke bomcalorimeter bestaat uit vier essentiële onderdelen: een isolatiemantel ter bescherming tegen thermische spanningen, een bucket met een roermechanisme om de bom in een gekende hoeveelheid water te plaatsen, de bom voor het verbranden van het monster en een thermometer om temperatuurveranderingen te meten.  

Soorten calorimeters

Isoperibol Calorimetr calorimètre parry
Calorimétrie à l'isopéribol

Een isoperibol calorimeter, zoals de Model 6400 en 6200 calorimeters, handhaaft een constante temperatuur in de omringende mantel terwijl de temperatuur van de bom en de emmer kan toenemen naarmate de verbranding warmte gegenereerd. Deze calorimeters maken gebruik van een microprocessor-gestuurde controller die continu temperatuurverschillen tussen de emmer en de mantel controleert en corrigeert, zodat gedurende de hele test nauwkeurige metingen gegarandeerd zijn.


Meer informatie

Continu Gecompenseerde Calorimetrie calorimeter parr
Continu gecompenseerde calorimeters

De Parr 6100 en 6050 calorimeters gebruiken een real-time, continu gecorrigeerde benadering voor isoperibol calorimetrie door de temperatuur van de mantel te meten en het verschil tussen de emmer- en manteltemperatuur in rekening te brengen. Deze methode bereikt vergelijkbare resultaten als traditionele isoperibol calorimeters, maar kan de temperatuursuniformiteit van een circulerende watermantel niet evenaren.

Meer informatie

Gecompenseerde calorimetrie calorimeter parr
Calorimétrie compensée

De Parr 6772 calorimetrische thermometer, gebruikt met de 1341 of 6725 calorimeters, meet nauwkeurig het warmtelek tijdens de calorimetrische voorperiode om de gemiddelde temperatuur van de omgeving van de calorimeter te schatten. Het gebruikt deze waarde ter correctie van warmteverliezen tijdens de hele test, waardoor budgetvriendelijke resultaten worden bereikt die vergelijkbaar zijn met niet-elektronische thermometrie en handmatige calorimetrische technieken.

Meer informatie

Modèle 6400 Calorimètre automatique d'isopéribol

De 6400 automatische isoperibol calorimeter is ontworpen voor laboratoria die een hoge throughput van stalen vereisen, beschikt over een gesloten koelcircuit en de hoogste automatiseringsgraad in een calorimeter. 


Modèle 6200 Calorimètre à isopéribol

De Parr 6200 isoperibol calorimeter heeft een uitneembare bom en bucket en is de populairste calorimeter. Het is een goede keuze voor zeer nauwkeurige kwaliteitscontroles en voor onderzoek en ontwikkeling. Er zijn meerdere bom keuzes beschikbaar en uitbreidingsmogelijkheden beschikbaar, waardoor deze calorimeter een oplossing op maat kan aanbieden voor alle types metingen.
Model 6100 Calorimeter met gecompenseerde mantel


De Parr 6100 Calorimeter met compensatie maakt gebruik van de real-time, continu gecorrigeerde methode die oorspronkelijk is ontwikkeld door Parr Instrument Company. Deze real-time correctie biedt een goed alternatief voor de isoperibol calorimeters.


 

Model 6050 calorimeter met gecompenseerde mantel

De 6050 calorimeter kan bediend worden vanaf een computer, zodat je via een softwarepakket toegang hebt tot de functies en tests van de calorimeter. Deze nieuwe, compacte calorimeter combineert een statisch mantelsysteem met het gemak van automatisch zuurstof vullen en met een erg compact design.


Model 1341 calorimeter

De 1341 is een betrouwbare calorimeter die gebruikt kan worden voor dezelfde brede reeks vaste en vloeibare brandbare monsters als alle andere, meer geavanceerde calorimeters. De bescheiden kosten en het eenvoudige ontwerp maken het model geschikt voor laboratoria met weinig stalen en waar nauwkeurigheid minder belangrijk is, zoals het screenen van monsters en het instrueren van studenten.


Modèle 6725 Calorimètre Semimicro

De 6725 Semimicro Calorimeter is een compacte calorimeter met statische mantel, speciaal ontworpen voor het meten van de warmte geproduceerd door de verbranding van kleine monsters. De kleine monstercapaciteit is ideaal voor marien biologisch onderzoek en andere toepassingen waarbij het beschikbare monster beperkt is.


Model 6755 oplossingscalorimeter

De 6755 oplossingscalorimeter is ontworpen voor laboratoria die enthalpieveranderingen willen meten, geproduceerd door chemische reacties in oplossing.
Model 6725 combinatiecalorimeter 

Voor laboratoria die zowel oplossing- als semimicro- calorimetertests willen uitvoeren, biedt Parr de 6765 gecombineerde calorimeter. Deze bevat de 6772 calorimetrische thermometer plus een calorimetermodule en conversieonderdelen voor zowel de 6755 oplossingscalorimeter als de 6725 semimicro calorimeter. Deze optie is populair bij onderwijslaboratoria die beide soorten experimenten in hun laboratoriumsessies willen opnemen.


Model 6772 calorimetrische thermometer

De 6772 calorimetrische thermometer is een zeer nauwkeurige thermometer met een resolutie van 0.0001°C die ontworpen is voor gebruik met calorimeters van de modellen 1341, 6725 en 6755. Beschikt over een ingebouwd ontstekingssysteem en connectie naar een roermotor.


                      
GUIDE DE SÉLECTION DU CALORIMÈTRE PARR
PARR SALORIMETER SELECTIEGIDSVRAAG EEN OFFERTE
Our products