Koude monsteropslag

De meest gebruikte methode om de houdbaarheid te verlengen

Net zoals voedsel kan bederven, kunnen ook laboratoriumreagentia en monsters bederven. Koelen is de meest gebruikte methode om de houdbaarheid te verlengen door de metabolische activiteit van monsters en bederf veroorzakende micro-organismen te vertragen. In het algemeen kunnen we zeggen dat hoe lager de bewaartemperatuur, hoe meer de metabolische activiteit vertraagt en hoe langer de houdbaarheid. Voor langdurige opslag is ook de ijsstructuur belangrijk. Water bevriest bij ongeveer 0°C en vormt zeshoekige kristallen. Onder het eerste herkristallisatiepunt bij ongeveer -80°C worden de kristallen kubisch en daalt de metabolische activiteit aanzienlijk. Onder het tweede herkristallisatiepunt bij ongeveer -130°C gaat het ijs over in een amorfe structuur en valt de metabolische activiteit volledig stil.

Meer informatie

Welk koelinstrument heb ik nodig om mijn monsters te bewaren?

Afhankelijk van het type monster en hoe lang je het wilt bewaren. Algemene richtlijnen:

  • Koelkast: 4°C: dagen tot weken houdbaar
  • Diepvries: 0 tot -20°C: kortstondige opslag: weken - maanden
  • Diepvries (verstreken temperatuurbereik): -20°C tot -50°C: middellange termijn opslag: maanden - jaren
  • Ultravriezer: -80°C: langdurige opslag: jaren
  • Cryovriezer: <-135ºC: zeer langdurige opslag (oneindig lang)

Onze productgroepen in Koude monsteropslag

Verwante productgroepen