Analytische ultracentrifuges

Karakterisering van macromoleculen verbeteren: Betrouwbare inzichten met het Optima™ AUC-systeem

Beckman Coulter introduceerde het eerste AUC-instrument voor monsterkarakterisering om de wetenschappelijke gemeenschap te helpen nieuwe ontdekkingen te doen. Die traditie wordt in de 21e eeuw voortgezet met het nieuwe Optima™ AUC-systeem. Dit nieuwste instrument is de meest robuuste technologie voor het leveren van gegevens die worden gebruikt voor het bepalen van het moleculaire gewicht van eiwitten in fundamenteel eiwitonderzoek en kwantificering van aggregatieniveaus voor academisch en biofarmaceutisch onderzoek.
AUC wordt een orthogonale methode genoemd voor het karakteriseren van exosomen, AAV, virale vectoren en viruslastkarakterisering.

Beckman Coulter Optima AUC analytische ultracentrifuge

Optima™ AUC

Maakt karakterisering van monsters in hun oorspronkelijke staat mogelijk
Een gespecialiseerde ultracentrifuge met unieke detectiemogelijkheden
Bewaakt een grote verscheidenheid aan deeltjes
Geen standaarden nodig: vertrouwt op de eerste principes van thermodynamica
Wilt u meer weten over Analytische Ultracentrifugatie? Neem dan een kijkje in onze sectie met AUC-hulpbronnen.

Sectie Hulpmiddelen AUC

Optima AUC Wetenschappelijk geladen rotor Analytische Ultracentrifuge

Meerdere orthogonale technieken in één instrument

De Optima AUC is een veelzijdig hulpmiddel voor uw laboratorium met de mogelijkheid om:

Sedimentatiesnelheid (SV)
Dichtheidsgradiëntevenwicht (DGE)
Analytische bandcentrifugatie (ABC)
Sedimentatieevenwicht (SE)
Elk van deze methoden werkt volgens verschillende principes en levert aanvullende informatie. Met de Optima AUC hebt u de flexibiliteit om experiment(en) te kiezen op basis van het antwoord dat u nodig hebt. Bijvoorbeeld een AAV-workflow DGE zou kunnen worden gebruikt voor snelle, high-throughput kwantificering van deeltjesvolumes voor in-procesmonsters en SV zou kunnen worden gebruikt voor het verkrijgen van antwoorden met de hoogste resolutie, inclusief aggregatie, die nodig zijn voor de uiteindelijke vrijgave van partijen.
U kunt dezelfde hardware gebruiken voor verschillende experimenten, dus beschouw de Optima AUC als uw alles-in-één scheidingsgereedschapskist.

Meer informatie

Onze producten

BECKMAN COULTER LIFE SCIENCES

Optima AUC A/I, 8 Hole, Sales Group, Analytical Ultracentrifuge

Reference : BEC-C00710

Optima AUC Analytical Ultracentrifuge package with Absorbance and Interference optics, Starter Kit (1 Counter balance, 1 Torque stand, 1 Quartz cell, 1 accessory kit) and 1 AN-50 rotor.

Beckman Coulter introduced the first AUC sample characterization instrument to help the scientific community power new discoveries. That tradition continues into the 21st century with the new Optima™ AUC system.

This latest tool is the most robust technology for providing data used to determine protein molecular weight in basic protein research and quantification of aggregation levels for academic and biopharma research.

Want to learn more about Analytical Ultracentrifugation? Take a more in-depth look at our AUC Resources Section.

Features :
Improved Data Quality
Higher radial resolution
Better signal to noise ratio than ProteomeLab
11x more vertical pixels for interference optics
Enables precise analysis of complex systems at discrete wavelengths (up to 20) in minimal time

Analyzes a wide array of particles in native, matrix-free conditions, including:
Proteins, Nanoparticles, Peptides, Polymers, Micelles, Liposomes, Extracellular vesicles, Drug conjugates, Viral payload

Provides data which can answer more critical questions than any other comparable technique, including:
Shape, Mass, Diameter, Stoichiometry, Heterogeneity, Association, Aggregation, Purity, Formulation

Easier to Use
User-friendly touchscreen display indicates intuitive progression of experimental design.
Remote monitoring capabilities let you set up, monitor and extract data from virtually any location.
Compatibility with ProteomeLab XL cells and rotors
Toggle optics expedite workflow preparation.

BECKMAN COULTER LIFE SCIENCES
Optima AUC A/I, 8 Hole, Sales Group, Analytical Ultracentrifuge
Reference : BEC-C00710

Optima AUC Analytical Ultracentrifuge package with Absorbance and Interference optics, Starter Kit (1 Counter balance, 1 Torque stand, 1 Quartz cell, 1 accessory kit) and 1 AN-50 rotor.

Beckman Coulter introduced the first AUC sample characterization instrument to help the scientific community power new discoveries. That tradition continues into the 21st century with the new Optima™ AUC system.

This latest tool is the most robust technology for providing data used to determine protein molecular weight in basic protein research and quantification of aggregation levels for academic and biopharma research.

Want to learn more about Analytical Ultracentrifugation? Take a more in-depth look at our AUC Resources Section.

Features :
Improved Data Quality
Higher radial resolution
Better signal to noise ratio than ProteomeLab
11x more vertical pixels for interference optics
Enables precise analysis of complex systems at discrete wavelengths (up to 20) in minimal time

Analyzes a wide array of particles in native, matrix-free conditions, including:
Proteins, Nanoparticles, Peptides, Polymers, Micelles, Liposomes, Extracellular vesicles, Drug conjugates, Viral payload

Provides data which can answer more critical questions than any other comparable technique, including:
Shape, Mass, Diameter, Stoichiometry, Heterogeneity, Association, Aggregation, Purity, Formulation

Easier to Use
User-friendly touchscreen display indicates intuitive progression of experimental design.
Remote monitoring capabilities let you set up, monitor and extract data from virtually any location.
Compatibility with ProteomeLab XL cells and rotors
Toggle optics expedite workflow preparation.

BECKMAN COULTER LIFE SCIENCES
Silicone vacuum grease (1 oz)
Reference : BEC-335148

This vacuum grease is for o-ring lubrification. Lubrification will protect the o-ring and maintain efficiency of the closure systems.

BECKMAN COULTER LIFE SCIENCES
Solution 555 (1 qt)
Reference : BEC-339555

946-mL bottles of Solution 555™ Rotor Cleaning Concentrate, minimum order 2 bottles.
Beckman Solution 555 (339555) is a mild and efficient detergent that won’t damage the rotors.
Under normal use, as part of the day-to-day care and maintenance program, wash the rotor frequently to prevent the buildup of residues.

Verwante productgroepen