Omgevingssimulatie

Wat is een kamer met constant klimaat?

Commerciële producten zoals farmaceutica, cosmetica, elektronica, voeding, verpakking,... hebben na verloop van tijd veranderende eigenschappen onder invloed van de omgevingstemperatuur, vochtigheid en licht. Deze veranderingen kunnen de kwaliteit en de functionaliteit van deze producten beïnvloeden. Milieusimulaties onderzoeken de effecten van het omgevingsklimaat met behulp van constante klimaatkamers om aanbevelingen te geven voor transport, opslag en gebruik. De omgevingsparameters temperatuur, vochtigheid (RH) en licht worden gesimuleerd in klimaatkamers. Een constante klimaatkamer is ontwikkeld om de instelpunten voor langere perioden constant te houden. Bij het veranderen van het instelpunt is de temperatuurverandering relatief langzaam. Vanuit technologisch oogpunt kunnen 2 technologieën worden gebruikt: elektrische verwarmers (gecombineerd met compressortechnologie) of Peltier.
De meest bekende toepassing voor constante klimaatkamers is stabiliteitstesten volgens ICH (International Conference on Harmonisation). Andere toepassingen zijn pre-conditionering van monsters, plantengroei, insectengroei,...
Bekijk producten

Meer lezen

Constante Klimaatkamer Memmert HPP750eco Stabiliteitstesten

Als je instelpunt dicht bij of onder kamertemperatuur ligt, moet de unit voorzien zijn van koeltechnologie. Dit kan door het integreren van compressorkoeling (gecombineerd met elektrische verwarmers) of Peltier-technologie (één technologie die in beide richtingen kan koelen). Wanneer je omgevingssimulaties doet met constante klimaatomstandigheden, heeft Peltier de volgende voordelen ten opzichte van compressor:

 • Veel lager energieverbruik: tot 90%, afhankelijk van het gebruikte instelpunt.
 • Minder trillingen en lawaai
 • Compacter: meer kamerruimte voor dezelfde buitenafmetingen
 • Onderhoudsvriendelijk: Peltier is zeer robuust en er komen geen koelvloeistoffen aan te pas
Wat zegt ICH over stabiliteitstesten?

De ICH (International Conference on Harmonisation) richtlijn geeft richtlijnen voor het uitvoeren van stabiliteitsonderzoek. Het doel van de ICH-stabiliteitsteststudies is om informatie te verkrijgen over:

 • Vervaldatum van het farmaceutische eindproduct
 • Herbeproevingstermijn (vervaldatum van het werkzame farmaceutische bestanddeel) 
 • Selectie van de juiste hulpstoffen         
 • Opslagtemperatuur 
 • Noodzakelijke verpakkingsonderdelen
 • Behandeling tijdens productie en transport

  ICH omvat 2 soorten testen: Lange termijn testen en versnelde testen. Langetermijntests omvatten stabiliteitsstudies onder de aanbevolen opslagcondities voor de hertestperiode of de uiterste gebruiksdatum die voor etikettering wordt voorgesteld. Versnelde tests omvatten overdreven opslagomstandigheden om de snelheid van chemische afbraak of fysische verandering van API of FPP te verhogen met als doel de langetermijneffecten onder niet-versnelde omstandigheden te bepalen (samen met gegevens over langetermijnstabiliteit) en het effect van kortdurende excursies "buiten de opslagomstandigheden" te evalueren (kan optreden tijdens het vervoer).

Wat is een dynamische klimaatkamer?

Een dynamische klimaatkamer is ontwikkeld om extreme en snelle temperatuur- en vochtigheidscycli te programmeren, met als doel versnelde veroudering en vernietiging uit te lokken. Bij het veranderen van het instelpunt is de temperatuurverandering relatief snel (ongeveer 5°C per minuut). Vanuit technologisch oogpunt worden sterke elektrische verwarmers gebruikt in combinatie met sterke enkele of dubbele compressortechnologie. Voor dynamische klimaatkamers ligt de focus meer op industrieën zoals elektrotechnische industrie, automobiel, defensie, materialen, verpakking,...
Het doel is om te bepalen:

 • de onder- en bovengrens van vernietiging
 • het klimaatbereik waar functionaliteit gegarandeerd is
 • latente ontwerpfouten
 • voorwaarden voor transport, opslag en beoogd gebruik
 • IEC 60068 biedt richtlijnen voor dynamische omgevingssimulatietests.

Meer informatie


Dynamic_Climate_Chamber_Binder_MKF_720_Milieu_Testing_Simulatie

Verwante productgroepen